علی پیروی
مهندسی نقشه برداری دانشگاه تبریز }

کارجو

آموزش گیرنده های Gnss(gps) نقشه برداری
اموزش صفرتا صد پروژه نقشه برداری با گیرنده Gnss برای دانشجویان رشته نقشه برداری (آذربایجان شرقی)


مشاهده رزومه