عبداله قاسم پور
روانشناسی عمومی دانشگاه محقق اردبیلی }

کارجو

مشاوره تحصیلی، تجزیه و تحلیل داده‌های آماری
سلام من عبداله کارشناسی و کارشناسی ارشد روانشناسی هستم در زمینه تحصیلی و آموزشی میخام مشاوره بدم و همچنین در تجزیه و تحلیل داده‌های آماری با نرم افزار spss و amos میتونم به شما کمک کنم همچنین در تهیه کلیپ و پوسترهای آموزشی و تبلیغاتی کار میکنم (مازندران)


مشاهده رزومه