حسابدار
کارآموزی حسابداری چون هیچی تجربه کاری ندارم یه جا که از صفر بهت یاد بدن میخوام (آذربایجان غربی)


مشاهده رزومه