13321دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

🔳⭕️موفقیت و شغل

🔴دنبال کاری بروید که دوست دارید و درست می‌دانید. آن وقت است که صرف‌نظر از این‌که پول کمی بدست می‌آورید یا زیاد، زندگی را برده‌اید. در حالی‌که اگر در زندگی‌تان دنبال کاری که دوست ندارید بروید، هر روز باید به این فکر باشید که:
خدایا باز صبح شد، بلند شدم، باز باید این کار را بکنم، کی ظهر می‌شود؟ کی شب می‌شود؟ خوشحالم چهارشنبه شد، خوشحالم جمعه شد،حالا دو روز مثلاً 5شنبه، جمعه آزادم. بدبختانه فردا شنبه است و...

🔴اگر این طور باشید زندگی را باخته‌اید ، برای این‌که خودتان را باخته‌اید. یادتان باشد آخرِ کار، این شمایید که مهم هستید نه آنچه که دارید.

#شغل
#علاقه
#موفقیت