فاطمه برازنده
روانشناسی ایوانکی }

کارجو

روانشناسی
دنبال یاد گرفتن و آشنا شدن با کار روانشناسی از نزدیک هستم و میخوام عملی یاد بگیرم (تهران)


مشاهده رزومه