#آداب_در_گفتگو

🗣هیچوقت دستوری صحبت نكنيم🗣

به صورت سئوالی تقاضای خودمون رو مطرح کنیم، یك حق انتخاب هم برای او بگذاریم.

بهتر است به جای قاطع و محکم و یک طرفه با مخاطبین خودمون ، بگوییم:

🗨اگر امکان داره...
🗨ممنون می شم اگه...
🗨نظر من اینه که.....

همیشه جذابیت های فردی با رعایت همچین نکات جزئی، ایجاد می شود و شما رو دوست داشتنی جلوه می دهد