زهرا رشیدی
اقتصاد دانشگاه }

کارجو

تدریس زبان انگیلیسی
دانشجوی اقتصاد دانشگاه اصفهان هستم و برا کودک و نوجوان خیلی عالی میتونم آموزش زبان داشته باشم و تسلط دارم. (اصفهان)


مشاهده رزومه