13321دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

برنامه نویسی

فرجی

قم
·
فناوری اطلاعات و اینترنت
·
2 سال قبل

برنامه نویسی و طراحی سایت

نوع همکاری : سه ماه کارآموزی
جنسیت : خانم