فرجی

برنامه نویسی

فرجی

قم
·
فناوری اطلاعات و اینترنت
·
2 سال قبل

برنامه نویسی و طراحی سایت

نوع همکاری : سه ماه کارآموزی
جنسیت : خانم