خدمات حسابداری پارسه
خدمات حسابداری پارسه

خدمات حسابداری پارسه

@parsehesab

کارآموزی حسابداری

خدمات حسابداری پارسه

اصفهان
·
حسابداری
·
2 سال قبل

دقت و نظم و مسئولیت پذیری بالا
تسلط بر نرم افزار پارسیان
تسلط بر excel

نوع همکاری : سه ماه کارآموزی
جنسیت : خانم