دیبا محاسب آذین اصفهان
دیبا محاسب آذین اصفهان

دیبا محاسب آذین اصفهان

@page1193189

حسابدار مالی

دیبا محاسب آذین اصفهان

اصفهان
·
حسابداری و مالی
·
11 ماه قبل

شرکت حسابداری دیبا محاسب آذین اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند:
حسابدار مالی و مالیاتی
دارای روحیه و انگیزه برای رشد و پیشرفت
حداکثر 35 سال
بعد از کارآموزی در صورت تایید،استخدام صورت میگیرد.

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند