Robord Logo
از آموزش و اطلاع رسانی صفحات در روبرد رایگان استفاده کن!
کیمیا کاغذ نقش جهان
کیمیا کاغذ نقش جهان

کیمیا کاغذ نقش جهان

@page118918

مهندس صنایع

کیمیا کاغذ نقش جهان

اصفهان
·
مهندسی
·
9 روز قبل
مدت زمان کارآموزی : دو ماه
جنسیت : فرقی نمیکند

همکاری در واحد فنی مهندسی - تضمین -زمان کارموزی برابر مدت کارموزی دانشگاه شما میباشد
محل کار اصفهان شهرک صنعتی سگزی
شماره تماس 09135891436
درصورت عدم پاسخگویی پیام ارسال بفرمایید