تاسیسات،فنی،دیجیتال
تاسیسات،فنی،دیجیتال

تاسیسات،فنی،دیجیتال

@page1177857

تکنسین

تاسیسات،فنی،دیجیتال

تهران
·
مدیریت
·
4 ماه قبل

تماس یاواتساپ لطفا

حقوق پرداختی 7,000,000 تومان
هزینه دوره کارآموزی 300,000 تومان
نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی) -