شرکت دانش بنیان کارانس
شرکت دانش بنیان کارانس

شرکت دانش بنیان کارانس

@page1175807

برنامه نویس دات نت

شرکت دانش بنیان کارانس

قم
·
فناوری اطلاعات و اینترنت
·
2 سال قبل

آشنایی با دات نت
توانایی خوب گوش کردن
توانایی تحلیل
علاقمند به یادگیری
سخت گوش

نوع همکاری : سه ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار-