مجموعه هرماس تهران
مجموعه هرماس تهران

مجموعه هرماس تهران

@page1171654

مهندس برق

مجموعه هرماس تهران

تهران
·
تولید
·
12 ماه قبل

شرکت پیشگامان طرح و صنعت هرماس واقع در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند:
-مهندس برق جهت منتاژ قطعات الکترونیک
آشنا با مونتاژ قطعات الکترونیک
حداکثر 35 سال
جذب نیرو از استان تهران و کرج صورت میگیرد

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند