شرکت بازرسی استاندارد ایران
شرکت بازرسی استاندارد ایران

شرکت بازرسی استاندارد ایران

@page1166945

شغل اوپراتور

شرکت بازرسی استاندارد ایران

تهران
·
اوپراتور
·
2 سال قبل

شیفت کاری متناسب با دانشجوبان
تایم کاری: شنبه تا چهارشنبه 8:30 الی 17:30
مزایا بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی
قرارداد سه ماهه
آموزش رایگان / کمک هزینه ناهاری
حقوق : توافقی
آدرس : تهران،میدان پونک ، خیابان سردار جنگل
شماره تماس : 02196669004
ارسال رزومه : 09124018422

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند