گروه مهندسی آرک مازندران
گروه مهندسی آرک مازندران

گروه مهندسی آرک مازندران

@page1163549

کارآموز معماری

گروه مهندسی آرک مازندران

مازندران
·
سایر
·
11 ماه قبل

گروه مهندسی آرک واقع در استان مازندران شهرستان نور از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری میکند:
-کارآموز معماری
ترجیحا دانشجو و یا فارغ التحصیل رشته معماری
آشنایی با مواردی مانند سرپرستی کارگاه
انگیزه برای رشد و پیشرفت
حداکثر 30 سال

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط:

کارآموز عمران

گروه مهندسی آرک مازندران

مازندران
·
سایر
·
11 ماه قبل

گروه مهندسی آرک واقع در استان مازندران شهرستان نور از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری میکند:
-کارآموز عمران
ترجیحا دانشجو و یا فارغ التحصیل رشته عمران
آشنایی با مواردی مانند سرپرستی کارگاه
انگیزه برای رشد و پیشرفت
حداکثر 30 سال

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: