همگام حسابدار سمند
همگام حسابدار سمند

همگام حسابدار سمند

@page1162583

کارآموز حسابداری

همگام حسابدار سمند

تهران
·
حسابداری و مالی
·
2 ماه قبل

یک دفتر مالی دو نفر کاراموز خانم جهت اموزش صفر تا صد حسابداری وسپس استخدام نیاز دارد
جهت دوره کاراموزی سه ماهه پولی دریافت و پرداخت نمیشود و استخدام با حقوق وزارت کار میباشد
دانشجو نمیپذیرد
محدوده فعالیت مترو صادقیه
ساعت کار ۸:۳۰ الی۴:۳۰
پنجشنبه تا یک میباشد

نوع همکاری : سه ماه کارآموزی
جنسیت : خانم
رشته های مرتبط: حسابداری -کاردانی امور حسابداری -کارشناسی حسابداری -کاردانی حسابداری -کاردانی امور مالی و مالیاتی -مدیریت مالی-مدیریت مالی MBA-مدیریت صنعتی مالی-حسابداری بازرگانی-مهندسی مالی -ریاضی مالی-مالی-تامین مالی و سرمایه گذاری-