طاهاهیدرولیک
طاهاهیدرولیک

طاهاهیدرولیک

@page1160712

کارشناس تولید محتوا

طاهاهیدرولیک

قم
·
سایر
·
1 سال قبل

مسلط بر نرم افزار فتوشاپ

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند