شرکت پاکان بسپار آرین
شرکت پاکان بسپار آرین

شرکت پاکان بسپار آرین

@page1159475

نیروی فنی تکنسین

شرکت پاکان بسپار آرین

قم
·
تولید
·
5 ماه قبل

شرکت پاکان بسپار آرین در زمینه تولید و چاپ فیلم های پلی اتیلن با شرایط زیر نیرو جذب میکند:

نیروی فنی
تکنسین آقا
حداکثر ۳۲ سال
حداقل مدرک: فوق دیپلم
رشته های برق و برق صنعتی
آشنا با تابلوهای فرمان و قدرت
آشنایی مختصر با مکانیک و دستگاه های صنعتی

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : آقا
رشته های مرتبط: مهندسی برق -دبیر فنی برق -معلم فنی برق -معلم فنی برق -کاردان فنی برق-مهندسی برق گرایش الکترونیک-مهندسی برق گرایش قدرت-مهندسی برق صنعتی-الکتروتکنیک قدرت-مهندسی برق مخابرات-مهندسی برق گرایش مخابرات-مهندسی برق کنترل-