استخدام تحلیلگر سیستم های نرم افزاری(آقا)
استخدام تحلیلگر سیستم های نرم افزاری(آقا)

استخدام تحلیلگر سیستم های نرم افزاری(آقا)

@page1158511

استخدام تحلیلگر سیستم های نرم افزاری

استخدام تحلیلگر سیستم های نرم افزاری(آقا)

قم
·
مدیریت محصول
·
10 ماه قبل

-آشنا به مهندسی نرم افزار و علاقه مند به تحلیل سیستم
-علاقه مند به مفاهیم مدیریت پروژه و اسکرام
-علاقه به کارتیمی

حقوق پرداختی 12,000,000 تومان
نوع همکاری : پروژه ای
جنسیت : آقا
رشته های مرتبط: مهندسی کامپیوتر -مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات-