شرکت صنعت آفرین سامیار
شرکت صنعت آفرین سامیار

شرکت صنعت آفرین سامیار

@page1154984

کارآموز مهندس شیمی

شرکت صنعت آفرین سامیار

اصفهان
·
مهندسی
·
10 ماه قبل

کارآموز مهندس شیمی
به صورت حضوری در شهرک علمی تحقیقاتی

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: دکتری پیوسته بیوتکنولوژی -دبیری شیمی -شیمی (محض و کاربردی) -دوره کاردانی شیمی -کاردانی شیمی کاربردی -مهندسی شیمی -طراحی و مهندسی پتروشیمی -مهندسی عملیات و صنایع پتروشیمی -شیمی -کاردان فنی شیمی -معلم فنی صنایع شیمیایی -کاردان فنی عملیات پتروشیمی -کاردانی شیمی مواد پرانرژی -بیوشیمی-

کارآموز MBA خانم

شرکت صنعت آفرین سامیار

اصفهان
·
توسعه کسب و کار
·
10 ماه قبل

کارآموز MBA خانم
به صورت حضوری در شهرک علمی تحقیقاتی

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : خانم
رشته های مرتبط: دبیری زیست شناسی -مهندسی صنایع -کاردانی امور مالی و مالیاتی -مدیریت -مدیریت دولتی -مدیریت صنعتی -مدیریت مالی-مدیریت کسب وکار-کارآفرینی-مدیریت اطلاعات-مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات-مدیریت کارآفرینی-مدیریت منابع انسانی-