علوم پزشکی همدان
علوم پزشکی همدان

علوم پزشکی همدان

@page1153181

کسب رتبه برتر دانشگاه علوم پزشکی همدان در همایش بهره‌وری نظام سلامت

تیم بهره‌وری دانشگاه علوم پزشکی همدان با ارائه ۵ طرح بهره‌وری در قالب ایده، تجربه و چکیده مقاله در آبا‌ن‌ماه ۱۴۰۲ در همایش بهره‌وری نظام سلامت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز موفق به کسب عنوان مقاله برتر و دریافت تندیس این همایش شد.

به گزارش وب‌دا همدان به نقل از روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، تیم بهره‌وری دانشگاه علوم پزشکی همدان با هدایت مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری معاونت توسعه و همکاری مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه با ارائه ۵ طرح بهره‌وری در قالب ایده، تجربه و چکیده مقاله در آبانماه ۱۴۰۲ در همایش بهره وری نظام سلامت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز شرکت داشته و مقاله اصلاح فرآیند ثبت و گردش دارو و لوازم مصرفی و تجهیزات پزشکی و سامانه اطلاعات بیمارستان‌ها از گروه نرم افزار مدیریت آمار و فناوری اطلاعات موفق به کسب عنوان مقاله برتر و دریافت تندیس این همایش شد.

طرح‌های شرکت داده شده در این همایش:
۱- اصلاح فرایند ثبت و گردش دارو و لوازم مصرفی و تجهیزات پزشکی و ساماندهی اطلاعات بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی همدان(مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه)
۲- صرفه جویی اقتصادی به تبع هدایت، جمع آوری و ذخیره ساری روان آب ها در آبیاری فضای سبز دانشگاه علوم پزشکی همدان(مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه)
۳- تحلیل تجارب ذینفعان از کارایی سامانه امور قراردادهای دانشگاه علوم پزشکی همدان(مدیریت پشتیبانی و رفاهی دانشگاه)
۴- طراحی و راه اندازی سامانه مدیریت اموال مازاد مستعمل و راکد دانشگاه علوم پزشکی همدان(مدیریت پشتیبانی و مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه)
۵- طراحی و راه اندازی سامانه یکپارچه ثبت تصاویر پزشکی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی همدان(مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

image