کار آموزی

کار آموز معماری

کار آموزی

تهران
·
مهندسی
·
10 ماه قبل

آشنایی اولیه با نقشه و نرم افزارهای معماری و توانایی ارتباط با ارباب رجوع
محدوده اسلامشهر

حقوق پرداختی 3,000,000 تومان
نوع همکاری : سه ماه کارآموزی
جنسیت : خانم