دانشگاه بین المللی امام خمینی
دانشگاه بین المللی امام خمینی

دانشگاه بین المللی امام خمینی

@page1151531

کسب رتبه سوم دانشگاه در بین دانشگاه‌های جامع کشور در رتبه‌بندی تایمز

دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) در آخرین رتبه بندی بین المللی تایمز برای اولین بار موفق به کسب رتبه سوم بین دانشگاه های جامع کشور، رتبه نهم در بین تمام دانشگاه های کشور و بازه رتبه ۶۰۱ تا ۸۰۰ برترین دانشگاه های جهان شد که با توجه به امتیاز کسب شده در بین دانشگاه های کشور جایگاه دانشگاه به رتبه ۶۰۱ نزدیک تر است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر سیدعلی قاسم‌زاده رئیس دانشگاه در تبیین این موفقیت مهم اظهار داشت: دانشگاه بین المللی امام خمینی با تمرکز بر شاخص های مهم و اثرگذار جهانی در رتبه بندی دانشگاه های معتبر و حمایت همه جانبه از توسعه پژوهش های کاربردی که منجر به افزایش استنادهای علمی به مقالات و تحقیقات استادان و دانشجویان دانشگاه شده است در رتبه بندی ۲۰۲۴ تایمز این موفقیت بزرگ را کسب نموده است.
دکتر قاسم زاده در ادامه افزود: دانشگاه در این رتبه بندی در بازه رتبه ۶۰۱ تا ۸۰۰ دانشگاه های برتر جهان قرار گرفته است و در سطح کشور پس از دانشگاه های صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، دانشگاه تهران، صنعتی نوشیروانی بابل، صنعتی شیراز، دانشگاه تبریز و علوم پزشکی تبریز در جایگاه نهم قرار گرفته است.
رئیس دانشگاه اضافه کرد: این موفقیت مهم می‌تواند منجر به افزایش اعتبار علمی جهانی و در نتیجه جذب بیشتر دانشجویان غیر ایرانی این دانشگاه شود.
دکتر قاسم زاده با اشاره به رشد چشمگیر رتبه دانشگاه در سطح بین المللی در سال های اخیر افزود: در آخرین رتبه بندی جهانی تایمز با بررسی شاخص های مهمی همچون آموزش، وسعت پژوهش، کیفیت پژوهش، ارتباط با صنعت و وجهه بین المللی با حضور بیش از ۷۰ دانشگاه از ایران و ۲ هزار دانشگاه معتبر جهان ارزیابی های دقیقی صورت گرفته و نتیجه آن در پنجم مهر ۱۴۰۲ منتشر شده است.
رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) با قدردانی از تلاش های ارزشمند اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و یاوران علمی؛ برای کسب این موفقیت بی نظیر ابراز امیدواری کرد: با تلاش مضاعف، حمایت موثر و افزایش بهره وری در جهت اهداف مورد نظر وزارت علوم تحقیقات و فناوری و دانشگاه با شعار به دانش بزرگ و به همت بلند برای قرار گرفتن در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان حرکت خواهیم کرد.
لازم به ذکر است؛ با توجه به رتبه‌بندی موسسه آموزش عالی تایمز در سال ۲۰۲۴، ۷۳ دانشگاه و موسسه آموزش عالی ایرانی در فهرست ۱۹۰۴ دانشگاه برتر جهان قرار دارند که در میان موسسات ایرانی، دانشگاه صنعتی شریف رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

image