داروخانه مرکزی آذری تهران
داروخانه مرکزی آذری تهران

داروخانه مرکزی آذری تهران

@page1151010

تکنسین دارویی

داروخانه مرکزی آذری تهران

تهران
·
روابط عمومی
·
12 ماه قبل

داروخانه مرکزی آذری تهران از افراد با شرایط زیر دعوت به همکاری می کند:
-تکنسین دارویی
دارای روحیه یادگیری برای رشد و پیشرفت
حداکثر 35 سال
آشنایی نسبی با دارو و مسائل آرایشی بهداشتی

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند