آرمان کمپانی
آرمان کمپانی

آرمان کمپانی

@page1148088

کارآموز فنی و فروش

آرمان کمپانی

قم
·
فناوری اطلاعات و اینترنت
·
1 سال قبل

شرکت آرمان کمپانی قم در زمینه های زیر کارآموز به خدمت میگیرد:

1-طراح سایت
2-محتوا نویس متنی
3-گرافیست
4-نیروی تلفنی فروش

لازم به ذکر است در مواردی که گفته شد،آموزش لازم توسط پرسنل شرکت به کارآموزان ارائه خواهد شد.

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند