بیمه

مهارت فروش و روابط عمومی نمایندگی بیمه

بیمه

آذربایجان شرقی
·
مدیریت
·
11 ماه قبل

روابط عمومی بالا
خوش برخوردی
اجتماعی بودن

نوع همکاری : سه ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند

مهارت فروش و روابط عمومی نمایندگی بیمه

بیمه

آذربایجان شرقی
·
رسانه
·
11 ماه قبل

روابط عمومی بالا
خوش برخوردی
اجتماعی بودن

نوع همکاری : سه ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند

جذب کارشناس فروش و نماینده بیمه

بیمه

آذربایجان شرقی
·
توسعه کسب و کار
·
1 سال قبل

روابط عمومی بالا
اجتماعی بودن
پشتکار بالا
پر تلاش بودن

نوع همکاری : پاره وقت
جنسیت : فرقی نمیکند

جذب کارشناس فروش و نماینده

بیمه

آذربایجان شرقی
·
بازاریابی
·
1 سال قبل

کارشناس بیمه
نماینده بیمه
فروشنده
بازاریاب

نوع همکاری : پاره وقت
جنسیت : فرقی نمیکند