Robord Logo
از آموزش و اطلاع رسانی صفحات در روبرد رایگان استفاده کن!
موسسه نوید
موسسه نوید

موسسه نوید

@page1145858

ارزیابی و ممیزی

موسسه نوید

تهران
·
مشاوره
·
6 روز قبل

مهندس صنایع آشنا با مدلهای تضمین کیفیت، تعالی سازمانی، استانداردهای کیفیت و مفاهیم ارزیابی و ممیزی. فرصت یادگیری زیاد و کار با سازمانهای مردم نهاد در محیط حرفه ای. موقعیت کارآموزی با حقوق می باشد. نیازمند فردی مسئولیت پذیر ، با انگیزه و منظم.

مدت زمان کارآموزی : پنج ماه
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: مهندسی سیستم , مهندسی صنایع , مدیریت صنعتی , مدیریت اجرایی, مدیریت بازرگانی,