شرکت خانه هوشمند اسپهان
شرکت خانه هوشمند اسپهان

شرکت خانه هوشمند اسپهان

@page1139839

بازاریاب حضوری و تلفنی

شرکت خانه هوشمند اسپهان

اصفهان
·
بازاریابی
·
2 سال قبل

داشتن روابط عمومی بالا
تعهد و مسؤلیت پذیری
صبر و حوصله در کار
آشنایی با برق ساختمان
دارا بودن وسیله نقلیه

نوع همکاری : پنج ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند