پارس نکوسیستم
پارس نکوسیستم

پارس نکوسیستم

@page1135146

پشتیبان نرم افزار های حسابداری

پارس نکوسیستم

اصفهان
·
فناوری اطلاعات و اینترنت
·
11 ماه قبل

شرکت پارس نکو سیستم در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند:
-پشتیبان نرم افزار های حسابداری
آشنا مباحث حسابداری
آشنایی نسبی با نرم افزارهای حسابداری
دارای روحیه و انگیزه عالی جهت رشد و پیشرفت
حداکثر سن 35 سال

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط:

پشتیبان دستگاه های حضور غیاب

پارس نکوسیستم

اصفهان
·
فناوری اطلاعات و اینترنت
·
11 ماه قبل

شرکت پارس نکو سیستم در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند:
-پشتیبان دستگاه های حضور غیاب
آشنایی نسبی با دستگاه های حضور غیاب و نحوه عملکرد آن ها
آشنا با مبحث شبکه
حداکثر 35 سال سن
آموزش های لازم در خصوص دستگاه های حضور غیاب به شما به صورت رایگان ارائه خواهد شد.

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط:

کارآموز پشتیبانی شبکه

پارس نکوسیستم

اصفهان
·
فناوری اطلاعات و اینترنت
·
11 ماه قبل

شرکت پارس نکو سیستم در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند:
-پشتیبان شبکه
آشنا با مباحث اولیه شبکه
حداکثر سن 35 سال
آموزش های لازم به مرور به شما ارائه خواهد شد.

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط:

بازاریاب حضوری شبکه و نرم افزار

پارس نکوسیستم

اصفهان
·
بازاریابی
·
11 ماه قبل

شرکت پارس نکو سیستم در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند:
-بازاریاب
جهت فروش نرم افزار و دستگاه های حضور غیاب،راه اندازی و پشتیبانی شبکه

فروش و بازاریابی مشمول پورسانت و درصد توافقی و پلکانی میباشد.
در ضمن تمامی آموزش های لازم به شما ارائه خواهد شد.

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: