رابین هونامیک برنا
رابین هونامیک برنا

رابین هونامیک برنا

@page1131565

کارآموز حسابداری

رابین هونامیک برنا

تهران
·
رسانه
·
1 ماه قبل

آشنایی با اصول حسابداری 1
آشنایی با اکسل

نوع همکاری : سه ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: حسابداری -