موسسه رسانه دانش نورا
موسسه رسانه دانش نورا

موسسه رسانه دانش نورا

@page1130298

امور روابط عمومی و رسانه

موسسه رسانه دانش نورا

قم
·
توسعه کسب و کار
·
12 ماه قبل

برنامه ریزی
مذاکره
تولید محتوا
مدیریت داخلی
مدیریت محتوای سایت

نوع همکاری : سه ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: کاردانی حسابداری -کاردانی کامپوتر (نرم‌افزار) -علوم ارتباطات اجتماعی -مدیریت -خدمات امور اداری -کاردانی امور دفتری -سینما -گرافیک -فناوري اطلاعات-چند رسانه ای-