آورین گشت گیتی خوی
آورین گشت گیتی خوی

آورین گشت گیتی خوی

@page1129685

کانتر فروش گردشگری خارج ایران

آورین گشت گیتی خوی

آذربایجان غربی
·
فروش
·
11 ماه قبل

شرکت آروین گشت گیتی واقع در استان آذربایجان غربی،از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند:
-کانتر فروش گردشگری خارج ایران
مسلط به مسائل فروش
روابط عمومی و فن بیان قوی
آشنایی نسبی با گردشگری بین الملل
آشنایی با اصطلاحات بین الملل گردشگری
حداکثر 30 سال
دارای روحیه و انگیزه جهت رشد و پیشرفت

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : خانم

کانتر فروش داخلی

آورین گشت گیتی خوی

آذربایجان غربی
·
فروش
·
11 ماه قبل

شرکت آروین گشت گیتی واقع در استان آذربایجان غربی،از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند:
-کانتر فروش داخلی
مسلط به مسائل فروش
روابط عمومی و فن بیان قوی
آشنایی نسبی با گردشگری داخل ایران
حداکثر 30 سال
دارای روحیه و انگیزه جهت رشد و پیشرفت

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : خانم

مدیر فنی گردشگری

آورین گشت گیتی خوی

آذربایجان غربی
·
مدیریت
·
11 ماه قبل

شرکت آروین گشت گیتی واقع در استان آذربایجان غربی،از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند:
-مدیر فنی گردشگری
مسلط به مسائل گردشگری
دارای مدرک بند ب گردشگری
آشنا با گردشگری داخل و خارج
حداکثر 35 سال
دارای روحیه و انگیزه جهت رشد و پیشرفت

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: