دانشگاه هنر اصفهان
دانشگاه هنر اصفهان

دانشگاه هنر اصفهان

@page1127356

سخنرانی رییس دانشگاه هنر اصفهان در افتتاحیه همایش بین المللی سنت پطرزبورگ

پیرو دیدار مقامات شهر سنت پطرزبورگ و قائم مقام کمیته توسعه صنعت گردشگری سنت پطرزبورگ از دانشگاه هنر اصفهان که پیش از این انجام شده بود، آقای دکتر علیرضا خواجه احمدعطاری رییس دانشگاه هنر اصفهان نیز بعنوان سخنران مدعو در افتتاحیه همایش بین المللی
Integration of Cultural and Environmental Sites, Leisure and Entertain
​Culture and Sport Entities in Regionalmen and Global Tourist Routes
بصورت مجازی حضور بهم رساندند.
دکتر خواجه احمدعطاری ضمن اشاره به این مهم که شهر اصفهان از قدیمی ترین شهرهای خواهرخوانده با سنت پطرزبورگ است، به این مهم اشاره نمودند که پتانسیل های همکاری های علمی، فرهنگی و هنری با توجه به شباهت ها و جنبه های مشترک اجتماعی و فرهنگی بین این دو شهر بسیار حائز اهمیت است و می توان در این راستا برنامه ریزی قابل توجهی را در آینده پیش بینی کرد. وی همچنین اشاره نمود که ارتباطات فرهنگی، هنری و علمی با محوریت اولویت های پژوهشی و آموزشی در دانشگاههای بین شهرهای خواهر خوانده سبب ایجاد فضایی دوستانه و قابل اعتماد بین اساتید، دانشجویان و هنرمندان در هر دو شهر خواهد شد.
رییس دانشگاه هنر اصفهان با ذکر این مهم که دانشگاه هنر اصفهان در زمینه های متعدد از جمله موزه داری، توریست، صنایع دستی و جهانگردی می تواند با دانشگاههای شهر سنت پطرزبورگ همکاری داشته باشد، از مسئولین شهر و دانشگاه درخواست کرد تا نسبت به ایجاد پروژه های مشترک با دانشگاه هنر اقدام و موارد را با این دانشگاه در میان بگذارند.
در خاتمه دکتر خواجه احمدعطاری متذکر شد که ارتباطات خواهرخواندگی تنها در حالتی میتواند دارای آینده روشن و قابل بهره برداری باشد که بتواند اقشار گوناگون دانشجو، محقق و هیت علمی را بر پایه پروژه های علمی، هنری و فرهنگی به همکاریهای چند جانبه تشویق و ترغیب نماید.

image