گروه ۶

مهندس برق و مکانیک

گروه ۶

تهران
·
مهندسی
·
10 ماه قبل

با توجه به شخصیت شما در اجرا یا دفتر فنی

نوع همکاری : سه ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: مهندسی برق -