گروه آموزشی رهپویان امروز اندیشه سازان فردا
گروه آموزشی رهپویان امروز اندیشه سازان فردا

گروه آموزشی رهپویان امروز اندیشه سازان فردا

@page1117582

کارآموز دیجیتال مارکتینگ

گروه آموزشی رهپویان امروز اندیشه سازان فردا

تهران
·
بازاریابی
·
1 سال قبل

جذب کارآموز دیجیتال مارکتینگ در گروه آموزشی رهپویان امروز اندیشه سازان فردا
مدت سه ماه
در صورت توافق بعد از کارآموزی امکان جذب و استخدام می باشد
حقوق توافقی
شهر تهران
رشته مهم نیست
جنسیت مهم نیست
مهارت: تسلط نسبی به زبان انگلیسی
تسلط نسبی در تولید محتوا (متنی- بنر-ویدیو)
تسلط نسبی به سئو
شرایط: داشتن لپ تاپ

نوع همکاری : سه ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند