شرکت فرش کرامتیان
شرکت فرش کرامتیان

شرکت فرش کرامتیان

@page1114459

کارشناس کامپیوتر

شرکت فرش کرامتیان

اصفهان
·
فناوری اطلاعات و اینترنت
·
11 ماه قبل

شرکت فرش کرامتیان واقع در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می کند:
-کارشناس کامپیوتر
کارهای سطحی مانند نصب ویندوز
رفع ایرادات سخت افزار سیستم و نرم افزار
آشنایی با قطعات شبکه
حداکثر 35 سال سن
سرویس رفت و برگشت
حقوق اداره کار و بیمه

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند