شرکت آتیه سازان زندگی ایرانیان
شرکت آتیه سازان زندگی ایرانیان

شرکت آتیه سازان زندگی ایرانیان

@page1112206

دعوت به همکاری کارشناس، کارمند، نماینده و مدیرفروش در سراسر ایران

شرکت آتیه سازان زندگی ایرانیان

فروش
·
1 سال قبل

?مسلط به مهارت های ارتباط موثر (مهارت های کلامی، فن بیان - حل مساله)
?توانایی در مذاکره، پیگیری و پاسخگویی حرفه ای
?عدم اعتیاد و سوء پیشینه
?مدرک تحصیلی: حداقل کارشناسی
?رشته تحصیلی: بیمه، مدیریت، اقتصاد، روانشناسی، حسابداری
(گزینش سایر رشته های تحصیلی، درصورت دارا بودن شرایط اصلی)

❇️وظایف شغلی: بازاریابی، فروش، مدیریت، آموزش، پشتیبانی اداری، تدریس
❇️شروع کار: بعد از دوره آموزشی و تسلط کامل به کار

نوع همکاری : پاره وقت
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط:

دعوت به همکاری کارشناس، کارمند، نماینده و مدیرفروش

شرکت آتیه سازان زندگی ایرانیان

کردستان
·
فروش
·
1 سال قبل

✅شرایط اصلی:
مسلط به مهارت های ارتباط موثر (مهارت های کلامی، فن بیان - حل مساله)
توانایی در مذاکره، پیگیری و پاسخگویی حرفه ای
تمام وقت و پاره وقت
عدم اعتیاد و سوء پیشینه
مدرک تحصیلی: حداقل کارشناسی
رشته تحصیلی: بیمه، مدیریت، اقتصاد، روانشناسی، حسابداری
(گزینش سایر رشته های تحصیلی، درصورت دارا بودن شرایط اصلی)

❇️وظایف شغلی: بازاریابی، فروش، مدیریت، آموزش، پشتیبانی اداری، تدریس
❇️شروع کار: بعد از دوره آموزشی و تسلط کامل به کار

نوع همکاری : پاره وقت
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط:

دعوت به همکاری کارشناس، کارمند، نماینده و مدیرفروش

شرکت آتیه سازان زندگی ایرانیان

قم
·
فروش
·
1 سال قبل

?مسلط به مهارت های ارتباط موثر (مهارت های کلامی، فن بیان - حل مساله)
?توانایی در مذاکره، پیگیری و پاسخگویی حرفه ای
?عدم اعتیاد و سوء پیشینه
?مدرک تحصیلی: حداقل کارشناسی
?رشته تحصیلی: بیمه، مدیریت، اقتصاد، روانشناسی، حسابداری
(گزینش سایر رشته های تحصیلی، درصورت دارا بودن شرایط اصلی)

❇️وظایف شغلی: بازاریابی، فروش، مدیریت، آموزش، پشتیبانی اداری، تدریس
❇️شروع کار: بعد از دوره آموزشی و تسلط کامل به کار

نوع همکاری : پاره وقت
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: