جملات انگیزشی
جملات انگیزشی

جملات انگیزشی

@motivation_sentence

شاید شرایطی که داری ...


قدم های کوچک باعث تغییرات بزرگ میشن 👑


فراز و نشیب زندگی
در واقع سرعت رشد تو رو بیشتر میکنه! 🌱⬆️


☄️ 6 لازمه‌ی موفقیت:


این یک قانون ساده ست:
تا شروع نکنی به مقصد نمی رسی 🌱