مدیریت شبکه های اجتماعی
مدیریت شبکه های اجتماعی

مدیریت شبکه های اجتماعی

@managementnetworkssocial

⭐توضیحی درباره ی ابزارهای مدیریت شبکه های اجتماعی

Hootsuite
استارتاپ های موفق خارجی از این ابزار استفاده میکنندبرنامه ریزی و گزارش شبکه های اجتماعی را انجام می دهد.
Socialbakers
بزرگترین ابزار کاربردی رایگان است یک ابزار در مدیریت بازاریابی رسانه های اجتماعی است تحلیل رقابتی شبکه های اجتماعی را ارائه می دهد.
TweetDeck
تهیه برنامه های زمانی توسط کاربر و مدیریت لیست ها و جستجوهای توییتر و اضافه کردن حساب های گروهی وجود دارد و این برنامه رایگان است.
Social Pilot
این ابزار کاربردی فواید بسیاری برای اژانس ها دارد با استفاده از این ابزار میتوانید صفحات مشتریان خودتان را به راحتی مدیریت کنید این ابزار انالیز صفحات را ندارد.
Buffer
با استفاده از این ابزار میتوانید سوشال مارکتینگ خودتون را بهبود ببخشیداین ابزارها مورد توجه کسب و کارها وبرندهای قرار گرفته اندقادر به آنالیز چندین حساب کاربری به صورت همزمان است.

image