کارآموز حسابداری
کارآموز حسابداری

کارآموز حسابداری

@karamozehesabdari

کارآموزحسابداری

کارآموز حسابداری

اصفهان
·
مهندسی
·
2 سال قبل

مسلط به اکسل،آشنا با پارسیان.یادگیری خوب.سرعت عمل.منظم

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : خانم
رشته های مرتبط: