#virtualreality 25 پست


📍repost fro: @modirsakht_podcast

⚠️زبان‌های
#برنامه‌نویسی پرکاربرد در صنعت ساخت
.
1️⃣ توسعه نرم‌افزار‌های مبتنی بر وب:
#web_development
- #javascript
- #python

2️⃣ توسعه‌ی افزونه‌ها:
Add-in and Plug-in Development
_ #csharp

3️⃣ ابزار‌های برنامه‌نویسی بصری
Visual Scripting
- #dynamo
- #geasshopper

.
@iibimsolutions
.
4️⃣ توسعه #واقعیت_مجازی و #واقعیت_افزوده
#virtualreality and #augmentedreality
- C#
- JavaScript
- Python

5️⃣ محاسبات ریاضی
Calculations
- C and C++
- #fortran
- #matlab

#عمران #مدیریت_ساخت #مهندسی_عمران
#صنعت_ساختمان #معماری

#construction_management
#modirsakht_podcast
#construction_industry #construction #bim #building_information_modelling #مدلسازی_اطلاعات_ساخت #بنا_یار_مهراز_ایرانیان #مشاور_bim #ساخت_قبل_از_ساخت #زبان_برنامه_نویسی #phyton #ai #سازه💡🔴با توجه به افزایش ضریب نفوذ مفهوم مدلسازی اطلاعات ساخت در پروژه های صنعت ساخت کشور و بکارگیری بیشتر مشاوران تخصصی BIM در این صنعت؛ مسائل حقوقی و قراردادی مرتبط با این خدمات فناورانه نیز بیش از گذشته اهمیت خود را پیدا می نماید.
📌در این پست سعی گردیده چند نکته در خصوص قراردادهای مشاور BIM به صورت خلاصه بیان گردد.
.
💭💬ـشما چه نکات دیگری را برای رعایت در قراردادهای ارائه خدمات مبتنی بر BIM پیشنهاد می دهید؟
.
.
🦾🏗 بنا یار مهراز ایرانیان؛ ارائه دهنده خدمات نوین و فناورانه در صنعت ساخت کشور.
.
www.BIMsolutions.ir
.
.🏅✔️ عضو پارک علم و فناوری و دارای مجوز فناورانه ارائه خدمات مبتنی بر مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM).
🏅✔️عضو زیست بوم شرکت ها و صنایع خلاق معاونت علمی پژوهشی ریاست جمهوری.
.
🦾 روی خدمات فناورانه ما حساب کنید.
.
#مدلسازی_اطلاعات_ساخت
#bim #مشاورbim #خدماتbim #مدلسازی_اطلاعات_ساختمان #خدماتbim #فناوری_ساخت #مشاور_bim #قراردادنویسی #قرارداد_bim #شرکت_خلاق #پارک_علم_و_فناوری #buildinginformationmodeling
#انجمن_صنفی_شرکت های_BIM #انجمن_صنفی #bim_service_provider #bimservice #ساخت_قبل_از_ساخت #ساختمان #مدیریت_ساخت #واقعیت_مجازی #virtualreality #bimsolutions #بنا_یار_مهراز_ایرانیان

image


💡🔴با توجه به افزایش ضریب نفوذ مفهوم مدلسازی اطلاعات ساخت در پروژه های صنعت ساخت کشور و بکارگیری بیشتر مشاوران تخصصی BIM در این صنعت؛ مسائل حقوقی و قراردادی مرتبط با این خدمات فناورانه نیز بیش از گذشته اهمیت خود را پیدا می نماید.
📌در این پست سعی گردیده چند نکته در خصوص قراردادهای مشاور BIM به صورت خلاصه بیان گردد.
.
💭💬ـشما چه نکات دیگری را برای رعایت در قراردادهای ارائه خدمات مبتنی بر BIM پیشنهاد می دهید؟
.
.
🦾🏗 بنا یار مهراز ایرانیان؛ ارائه دهنده خدمات نوین و فناورانه در صنعت ساخت کشور.
.
www.BIMsolutions.ir
.
.🏅✔️ عضو پارک علم و فناوری و دارای مجوز فناورانه ارائه خدمات مبتنی بر مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM).
🏅✔️عضو زیست بوم شرکت ها و صنایع خلاق معاونت علمی پژوهشی ریاست جمهوری.
.
🦾 روی خدمات فناورانه ما حساب کنید.
.
#مدلسازی_اطلاعات_ساخت
#bim #مشاورbim #خدماتbim #مدلسازی_اطلاعات_ساختمان #خدماتbim #فناوری_ساخت #مشاور_bim #قراردادنویسی #قرارداد_bim #شرکت_خلاق #پارک_علم_و_فناوری #buildinginformationmodeling
#انجمن_صنفی_شرکت های_BIM #انجمن_صنفی #bim_service_provider #bimservice #ساخت_قبل_از_ساخت #ساختمان #مدیریت_ساخت #واقعیت_مجازی #virtualreality #bimsolutions #بنا_یار_مهراز_ایرانیان

image


💡🔴با توجه به افزایش ضریب نفوذ مفهوم مدلسازی اطلاعات ساخت در پروژه های صنعت ساخت کشور و بکارگیری بیشتر مشاوران تخصصی BIM در این صنعت؛ مسائل حقوقی و قراردادی مرتبط با این خدمات فناورانه نیز بیش از گذشته اهمیت خود را پیدا می نماید.
📌در این پست سعی گردیده چند نکته در خصوص قراردادهای مشاور BIM به صورت خلاصه بیان گردد.
.
💭💬ـشما چه نکات دیگری را برای رعایت در قراردادهای ارائه خدمات مبتنی بر BIM پیشنهاد می دهید؟
.
.
🦾🏗 بنا یار مهراز ایرانیان؛ ارائه دهنده خدمات نوین و فناورانه در صنعت ساخت کشور.
.
www.BIMsolutions.ir
.
.🏅✔️ عضو پارک علم و فناوری و دارای مجوز فناورانه ارائه خدمات مبتنی بر مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM).
🏅✔️عضو زیست بوم شرکت ها و صنایع خلاق معاونت علمی پژوهشی ریاست جمهوری.
.
🦾 روی خدمات فناورانه ما حساب کنید.
.
#مدلسازی_اطلاعات_ساخت
#bim #مشاورbim #خدماتbim #مدلسازی_اطلاعات_ساختمان #خدماتbim #فناوری_ساخت #مشاور_bim #قراردادنویسی #قرارداد_bim #شرکت_خلاق #پارک_علم_و_فناوری #buildinginformationmodeling
#انجمن_صنفی_شرکت های_BIM #انجمن_صنفی #bim_service_provider #bimservice #ساخت_قبل_از_ساخت #ساختمان #مدیریت_ساخت #واقعیت_مجازی #virtualreality #bimsolutions #بنا_یار_مهراز_ایرانیان

image


💡🔴با توجه به افزایش ضریب نفوذ مفهوم مدلسازی اطلاعات ساخت در پروژه های صنعت ساخت کشور و بکارگیری بیشتر مشاوران تخصصی BIM در این صنعت؛ مسائل حقوقی و قراردادی مرتبط با این خدمات فناورانه نیز بیش از گذشته اهمیت خود را پیدا می نماید.
📌در این پست سعی گردیده چند نکته در خصوص قراردادهای مشاور BIM به صورت خلاصه بیان گردد.
.
💭💬ـشما چه نکات دیگری را برای رعایت در قراردادهای ارائه خدمات مبتنی بر BIM پیشنهاد می دهید؟
.
.
🦾🏗 بنا یار مهراز ایرانیان؛ ارائه دهنده خدمات نوین و فناورانه در صنعت ساخت کشور.
.
www.BIMsolutions.ir
.
.🏅✔️ عضو پارک علم و فناوری و دارای مجوز فناورانه ارائه خدمات مبتنی بر مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM).
🏅✔️عضو زیست بوم شرکت ها و صنایع خلاق معاونت علمی پژوهشی ریاست جمهوری.
.
🦾 روی خدمات فناورانه ما حساب کنید.
.
#مدلسازی_اطلاعات_ساخت
#bim #مشاورbim #خدماتbim #مدلسازی_اطلاعات_ساختمان #خدماتbim #فناوری_ساخت #مشاور_bim #قراردادنویسی #قرارداد_bim #شرکت_خلاق #پارک_علم_و_فناوری #buildinginformationmodeling
#انجمن_صنفی_شرکت های_BIM #انجمن_صنفی #bim_service_provider #bimservice #ساخت_قبل_از_ساخت #ساختمان #مدیریت_ساخت #واقعیت_مجازی #virtualreality #bimsolutions #بنا_یار_مهراز_ایرانیان

image