#a 22 پست

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه هفته گذشته گفت: «من فکر می‌کنم ما در قاره اروپا شماره یک [در هوش مصنوعی] هستیم و باید شتاب کنیم.»
فرانسه تلاش زیادی می‌کند تا خود را به عنوان قطب اروپا برای هوش مصنوعی معرفی کند و قصد دارد وزن و امکانات خود را در حمایت از این فناوری نوظهور به کار گیرد.
مکرون گفت: «ما دیوانه‌وار بر روی آموزش و تحقیق سرمایه‌گذاری خواهیم کرد.»
در حالی که ایالات متحده از نظر بسیاری از معیارها به عنوان پیشرو در هوش مصنوعی در نظر گرفته می‌شود، فرانسه امیدوار است که بتواند از آمریکا جلو بزند.

مکرون گفت: «باور کنید واضح است که ایالات متحده شماره یک است، دلیل این واضح است؛ زیرا آمریکا بازار داخلی بزرگی دارد. من می‌خواهم به وضوح شکاف فاصله آمریکا و فرانسه را پر کنیم و خیلی بیشتر سرمایه گذاری کنیم، خیلی بیشتر توسعه پیدا کنیم و خیلی بیشتر شتاب کنیم.

#هوش_مصنوعی
#a.I

image

تاریخچه هوش مصنوعی و زمستان هوش مصنوعی قسمت اول

#a.I
#هوش_مصنوعی

image

تاریخچه هوش مصنوعی و زمستان هوش مصنوعی قسمت اول

#a.I
#هوش_مصنوعی

image

تاریخچه هوش مصنوعی و زمستان هوش مصنوعی قسمت اول

#a.I
#هوش_مصنوعی

image

تاریخچه هوش مصنوعی و زمستان هوش مصنوعی قسمت اول

#a.I
#هوش_مصنوعی

image