#مشاوره 34 پست

عادت هات تو رو میسازن . بدون اینکه متوجه بشی! بیشتر تصمیم های ما ناخودآگاه و از روی عادت گرفته میشه ! ترسناکِ ولی در عین حال واقعیتِ ، از جنبه مثبتش استفاده میکنی یا منفیش؟

#مشاوره #کنکور #برنامه‌ریزی #سمپاد #فرزانگان #کنکور_سراسری #امتحانات_نهایی
Hamrahe Marathon


#مشاوره #کنکور #برنامه‌ریزی #سمپاد #فرزانگان #کنکور_سراسری #امتحانات_نهایی
Hamrahe Marathon

image

🔴افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی در کنکور قطعی شد

معاون آموزشی وزارت بهداشت:
امسال یعنی سال ۱۴۰۳ تعداد ۲۳۰۴ ظرفیت جدید در جمع دانشجویان پزشکی خواهیم داشت!

#انتخاب_رشته
#مشاوره #کنکور #برنامه‌ریزی #سمپاد #فرزانگان #کنکور_سراسری #امتحانات_نهایی
Hamrahe Marathon


✅پیام‌ حوزه‌ تصحیح به دانش‌آموزان

🔴برخی از پاسخبرگ های دانش آموزان که سر جلسه امتحان خوراکی و یا نوشیدنی می‌خورند برگه‌های آنان چسبناک می‌شود، در فرایند اسکن، برخی برگه ها اسکن نمی‌شوند. لطفا به دانش‌آموزان یادآوری فرمایید.

🔴برخی دانش‌آموزان هم با خودکار
#کم‌رنگ می‌نویسند که پاسخبرگ اسکن شده،  برای مصححین قابل خوانش نیست. باز هم تاکید فرمایید.

🔴 لطفا به دانش‌آموزان تذکر دهید #بارکد پاسخنامه‌ها را مخدوش و خط‌خطی نکنند. برگه‌ها توسط سامانه خواند نمی‌شود و خطا میزند.

#مشاوره #کنکور #برنامه‌ریزی #سمپاد #فرزانگان #کنکور_سراسری #امتحانات_نهایی
Hamrahe Marathon