گوگل آنالیتیکس
گوگل آنالیتیکس

گوگل آنالیتیکس

@googleanalytics

✅MOBILE (موبایل)
شما باید بدانید چند درصد از مخاطبانتان از دستگاه های موبایلی استفاده می کنند. بیشتر برند ها به خصوص بازارهای B2C باید استراتژِی های خود را با رشد دستگاه های موبایلی و دسترسی به آن هماهنگ کنند.
✅NOTES (یاداشت ها)
با اضافه کردن حاشیه نویسی به زمان بندی خود یادداشت هایی را در گوگل آنالیتیکس ایجاد کنید. این کار با شما کمک می کند زمان ایجاد رویدادهای بازاریابی را درک کنید و اثرات آن ها را تجزیه و تحلیل نمایید.