دومین دوره کارآموزی در سازمان اداری و استخدامی کشور
دومین دوره کارآموزی در سازمان اداری و استخدامی کشور مهر 01

دومین دوره کارآموزی در سازمان اداری و استخدامی کشور

سایر
📌 مناسب برای تمام رشتهها و گرایشهای وزرات علوم

👨‍🎓👩‍🎓  اولویت با رشتههای:
➖ مهندسی کامپیوتر
➖ مهندسی صنایع
➖ مدیریت
➖ علوم کامپیوتر
➖ علوم ریاضی و آمار
➖ علوم اجتماعی

🤝 امکان ادامه همکاری با نفرات برتر 
♟ امکان گذراندن امریهی سربازی

🆓 شرکت در این دوره رایگان است
🗓 مهلت ثبتنام: تا 20 مردادماه

👈 اطلاعات تکمیلی و شرایط ثبتنام دوره
🌟 این فرصت را به دوستانتان معرفی کنید.

🔵 برای ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر :
🆔 @carboncenter
☸️ @carboninternship
1402/07/01 - 08:00 تاریخ شروع
1402/09/11 - 20:00 تاریخ پایان
دومین دوره کارآموزی در سازمان اداری و استخدامی کشور هنوز پستی منتشر نکرده است