برنامه نویس فرانت اند شو!
برنامه نویس فرانت اند شو! تیر 15

برنامه نویس فرانت اند شو!

برنامه نویسی و نرم افزار

تا شروع رویداد:

ثانیه

:

دقیقه

:

ساعت

:

روز

آموزش برنامه نویسی فرانت اند سکان آکادمی، یک نقشه راه جامع ، کامل و گام به گام برای کسانی است که میخواهند تمام مهارت های یک فرانت اند کار را به خوبی بیاموزند و در انتهای دوره وارد بازار کار شوند.
1402/04/15 - 07:00 تاریخ شروع
1403/04/15 - 23:00 تاریخ پایان
هزینه ثبت نام در رویداد: 2058000 تومان
برنامه نویس فرانت اند شو! هنوز پستی منتشر نکرده است