کارگاه ترجمه مقالات علمی به زبان انگلیسی
کارگاه ترجمه مقالات علمی به زبان انگلیسی خرداد 18

کارگاه ترجمه مقالات علمی به زبان انگلیسی

سایر
سرفصل ها
آموزش اصول ترجمه آکادمیک
آموزش نحوه ترجمه مقالات علمی
توضیح نحوه نوشتن مقاله انگلیسی
استفاده از عبارات آکادمیک و استاندارد برای نوشتن مقاله
بررسی اشتباهات رایج مترجمان و معرفی راه حل

ارائه مدرک قابل استعلام و ترجمه در پایان دوره

مدرس دوره : دکتر علیرضا کربلایی
عضو هیئت علمی دانشگاه
مدیر دپارتمان ترجمه ویرایش دانشگاه شهید بهشتی
ویراستار مجلات بین المللی

شماره برای تماس
021-29908044

09019188035
1402/03/18 - 16:00 تاریخ شروع
1402/04/18 - 20:00 تاریخ پایان
هزینه ثبت نام در رویداد: 1040000 تومان
کارگاه ترجمه مقالات علمی به زبان انگلیسی هنوز پستی منتشر نکرده است