رویداد تانا
رویداد تانا اردیبهشت 20

رویداد تانا

مدیریت و کارآفرینی
رویداد تانا قم فرصتی برای رفع نیازهای اساسی نهادها، دستگاه؜ها و بنگاه‌های اقتصادی استان، با استفاده از ظرفیت‌های زیست بوم نوآوری و فناوری، از طریق انتقال و تبادل فناوری با حمایت‌های ملی و استانی.

منظور از فناوری؛ روش‌هایی است که در قالب محصول، خدمت یا فرایند بتواند یک نیاز را رفع و یا یک چالش و مساله را حل کند.

در این رویداد ابتدا با هم‌فکری و مطالعات میدانی، نیازها و چالش‌های نهادها و بنگاه‌های اداری و اقتصادی استان شناسایی شده و در قالب فرمت استاندارد در اختیار شرکت‌ها و مراکز رشد و شتابدهی و زیست بوم نوآوری و فناوری استان قرار داده خواهد شد تا مراکزی که راه‌حل و روش رفع نیاز در قالب مدل‌های فناورانه در اختیار دارند و یا طرحی برای رفع آن می‌توانند رقم بزنند در رویداد مشارکت کنند تا با عقد تفاهم و قرارداد و با حمایت‌های علمی و مدیریتی استان، فرایند حل مساله و تامین نیازهای فناورانه صورت پذیرد.

نهادها و بنگاه‌های متقاضی‌، باید با تبیین دقیق نیاز و چالش سازمان و دستگاه متبوع و ارسال آن به دبیرخانه رویداد، در ارزیابی و تعیین مراکز و ایده‌های ارائه شده به رویداد با دبیرخانه همکاری نمایند.

در این رویداد به دنبال آن هستیم که ایده‌ها و طرح‌های نوآورانه به صورت مستقیم در راستای حل یک چالش یا رفع یک نیاز واقعی قرار بگیرند و یک درخواست کننده واقعی برای به کار گرفتن آن نوآوری اعلام نیاز کند. نهادهای اعلام کننده‌ی نیاز باید ثابت کنند که آنچه شناسایی کرده‌اند اولاً یک نیاز واقعی است و ثانیاً برای به‌کار گرفتن راه حل آن نیاز آمادگی و ظرفیت مناسبی در اختیار دارند. بر این اساس انتظار می‌رود نهادهای محترم نسبت به تشخیص درست نیاز و تبیین ظرفیت کاربست راه حل‌ها اقدامات منطقی و عالمانه‌ای انجام دهند.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین پارک علم و فناوری استان قم همه تلاش خود را به‌ کار خواهند گرفت تا ایده‌ها و طرح‌های نوآورانه در مسیر حل مشکلات و رفع نیازهای واقعی استان قرار بگیرد و حمایت‌ها و پشتیبانی‌های ملّی و استانی برای تحقق این گونه نوآوری‌ها به کار گرفته شود.
1402/02/20 - 08:00 تاریخ شروع
1402/03/05 - 22:00 تاریخ پایان
رویداد تانا هنوز پستی منتشر نکرده است